COMPUTER DEPARTMENT FACULTY
srinivas
GD Srinivasa Rao
M.Sc(Comp)
Prabhakar
V.Satya Prabhakar
M.S(IS)
dp
K Durga Prasad
B Tech
Lakshmi
M K M Lakshmi
B Tech
bdevi
B DEVI
B Tech
krambabu
K RAMBABU
B.Tech
Priyanka
K.Priyanka
B.Tech
Kumar
K.G Kumar
B.Tech
pratap
CH P Kumar
B.Tech
B.China Somaiah
B.Tech
Niteesh Kumar
R Niteesh
B.Tech
srinivas
T G V V Srinivas
B.Tech